Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av föredragningslista

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Föregående protokoll

 •   4

  Ej verkställda beslut, rapporterade 2024

 •   5

  Begäran om yttrande och handlingar IVO 42979/2022

 •   6

  Kvalitetssäker handläggningsprocess inom individ- och familjeomsorgen - internkontroll 2023

 •   7

  Riktlinje för biståndsbedömning avseende vuxna med psykisk funktionsnedsättning- revidering

 •   8

  Tillsyn Pandemi/Covid - svar till IVO på begäran om redovisade åtgärder

 •   9

  Patientsäkerhetsberättelse 2023

 •   10

  Patientsäkerhetsplan 2024

 •   11

  Riktlinje för handläggning av avgifter inom socialtjänsten

 •   12

  Hyreskalkyl och tecknande av hyreskontrakt för lokaler daglig verksamhet

 •   13

  Svanen 10 hyreskontrakt

 •   14

  Nybyggnation psykiatriboende - Aspagården

 •   15

  Nybyggnation av boende för fritids- och korttidsvistelse - Parkgården

 •   16

  Övertagande av drift - Råsvägen särskilda boende

 •   17

  Återrapportering av uppföljning av avtalstrohet och riktlinjer 2023

 •   18

  Säkrad kompetensförsörjning - internkontroll 2023

 •   19

  Årsredovisning och kvalitetsberättelse för 2023

 •   20

  Socialnämndens verksamhetsplan 2024-2026

 •   21

  Beslut om arvode för deltagande på temadag Hedersvåld

 •   22

  Motion om utredning av LOV- information efter beslut i KF

 •   23

  Anmälningsärenden

 •   24

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   25

  Socialförvaltningen informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.